Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Praca w Urzędzie Pracy

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1764, z późn. zm.) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Wyłonieni kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, przechodzą do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się kandydatów telefonicznie nie później niż 2 dni przed wyznaczoną datą.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Szczegółową procedurę naboru regulują art. 11 do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 902, z późn. zm.) oraz procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej ustalona Zarządzeniem nr 7/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.02.2016r.

Kategoria: Ogłoszenia o wynikach naboru [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta; komórka organizacyjna: Dział Obsługi Klienta Liczba miejsc pracy: 1 etat - pełny wymiar cz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-10-02 15:56
Gola Hubert
165.49KB
Kategoria: ARCHIWUM - Ogłoszenia o wynikach naborów [ 8 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta; komórka organizacyjna: Dział Instrumentów Rynku Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
18-06-08 10:31
Gola Hubert
134.8KB
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
18-06-04 13:31
Gola Hubert
144.41KB
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta; komórka organizacyjna: Dział Obsługi Klienta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-12-19 15:30
Gola Hubert
410.69KB
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta; komórka organizacyjna: Dział Obsługi Klienta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
16-11-24 12:53
Gola Hubert
36.42KB
pdf Informacja o wynikach naboru. Pośrednik pracy - stażysta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-11-09 13:22
Duda Adrian
146.9KB
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: samodzielny referent
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
16-03-17 15:22
Gola Hubert
49.78KB
pdf Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pośrednik pracy - stażysta pełniący funkcję doradcy klienta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
16-01-11 09:34
Katowice IntraCOM
33.74KB
pdf Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy klienta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
16-01-11 09:33
Katowice IntraCOM
31.79KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8655

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl