Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Praca w Urzędzie Pracy

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1764, z późn. zm.) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Wyłonieni kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, przechodzą do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się kandydatów telefonicznie nie później niż 2 dni przed wyznaczoną datą.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Szczegółową procedurę naboru regulują art. 11 do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 902, z późn. zm.) oraz procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej ustalona Zarządzeniem nr 7/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.02.2016r.

Kategoria: Ogłoszenia o wynikach naboru [ 2 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o nierozstrzygnieciu konkursu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
24-05-21 08:07
Gola Hubert
NaN
pdf Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy - stażysta; komórka organizacyjna: Dział Obsługi Klienta. Liczba miejsc pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
24-05-15 15:15
Gola Hubert
NaN
Drukuj Liczba odwiedzin: 14938

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl